Lý thuyết ôn tập so sánh hai phân số Trang 6 SGK toán lớp 5

Lý thuyết phần ôn tập so sánh hai phân số (Trang 6 SGK toán lớp 5) cần nhớ:

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng

a) Trong hai phân số cùng mấu số:
Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Ly thuyet on tap so sanh hai phan so VD1

b) Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng.

Ly thuyet on tap so sanh hai phan so VD2

(BAIVIET.COM)