Lý thuyết ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số Trang 11 SGK toán lớp 5

Lý thuyết phần ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số (Trang 11 SGK toán lớp 5) cần nhớ:

a) Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
b) Muốn chia hai phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

a) Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Ly thuyet on tap phep nhan va phep chia hai phan so Trang 11 SGK toan lop 5 VD1

b) Muốn chia hai phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Ly thuyet on tap phep nhan va phep chia hai phan so Trang 11 SGK toan lop 5 VD2

(BAIVIET.COM)