Lý thuyết tập hợp phần tử tập hợp Trang 4 SGK toán lớp 6

Lý thuyết phần tập hợp phần tử tập hợp (Trang 4 SGK toán lớp 6) cần nhớ:

Mỗi phần tử của một tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái thường; chẳng hạn: a là phần tử của tập hợp A, b là một phần tử của tập hợp B, x là một phần tử của tập hợp X.

Những kiến thức cần nhớ:

A. Tóm tắt kiến thức:

1. Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tập hợp B, tập hợp X.
Mỗi phần tử của một tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái thường; chẳng hạn: a là phần tử của tập hợp A, b là một phần tử của tập hợp B, x là một phần tử của tập hợp X.
2. Nếu a là một phần tử của tập hợp A thì ta viết: a ∈ A.
Nếu b không phải là một phần tử của tập hợp A thì ta viết b

3. Để viết một tập hợp, thường có hai cách:
– Liệt kê các phần tử của tập hợp; tức là viết tất cả các phần tử của tập hợp đó trog dấu ngoặc nhọn {}.
– Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó; tức là tính chất mà mỗi phần tử của tập hợp đó phải có và chỉ những phần tử của tập hợp đó mới có.

BAIVIET.COM

Lý thuyết tập hợp phần tử tập hợp Trang 4 SGK toán lớp 6
0 đánh giá
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Back To Top