Lý thuyết tập hợp Q các số hữu tỉ SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần tập hợp Q các số hữu tỉ (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet tap hop q cac so huu ti sgk toan lop 7

(BAIVIET.COM)