Lý thuyết Ôn tập các bảng nhân Trang 9 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Ôn tập các bảng nhân (Trang 9 SGK toán lớp 3) cần nhớ:

Tóm tắt kiến thức:

Trong biểu thức có chứa phép nhân và phép cộng hoặc phép nhân và phép trừ, ta thực hiện phép nhân trước rồi thực hiện phép cộng hoặc phép trừ sau.

Trong biểu thức có chứa hai phép nhân, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

(BAIVIET.COM)