Lý thuyết Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Tổng hợp kiến thức:

1. Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

2. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

3. Ứng dụng : khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

(BAIVIET.COM)