Lý thuyết Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng Trang 59 – 61 SGK Vật lý lớp 8

Tóm tắt lý thuyết bài Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng (Trang 59, 60, 61 SGK Vật lý lớp 8) cần nhớ:

Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hóa thành động năng.

Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.

Chú ý : Khi mô tả thí nghiệm vẽ ở hình 17.1 và 17.2 chúng ta đã bỏ qua ma sát. Thực ra, do có ma sát, nên quả bóng sau khi chạm đất không thể nảy trở lại độ cao ban đầu, cũng như con lắc sau khi đã thả ra ở vị trí A không thể quay trở lại đúng vị trí này. Điều đó có nghĩa là, nếu kể đến ma sát, thì cơ năng của vật không bảo toàn. Một phần cơ năng đã chuyển thành một dạng năng lượng khác mà chúng ta sẽ học trong các bài sau.

(BAIVIET.COM)