Lý thuyết Sự biến đổi chất SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Sự biến đổi chất (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Hiện tượng vật lí: là hiện tượng khi chất biến đổi về trạng thái hay hình dạng. Hiện tượng hóa học: là hiện tượng khi có biến đổi từ chất này sang chất khác.

Tổng hợp kiến thức:

– Hiện tượng vật lí: là hiện tượng khi chất biến đổi về trạng thái hay hình dạng.

– Hiện tượng hóa học: là hiện tượng khi có biến đổi từ chất này sang chất khác.

(BAIVIET.COM)