Lý thuyết Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet So vo ti. Khai niem ve can bac hai SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)