Lý thuyết Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt Trang 119 – 121 SGK Toán Đại số lớp 10

Lý thuyết bài Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt (Trang 119 – 121 SGK toán Đại số lớp 10) cần nhớ:

Cho 1 bảng thống kê số liệu (các giá trị) của một dấu hiệu x. Tỉ số của tổng tất cả các giá trị của bảng với số các giá trị của bảng là số trung bình cộng.

Trong bảng phân bố tần số rời rạc, giá trị có tần số lớn nhất được gọi là mốt của bảng phân bố.

Tóm tắt kiến thức:

1. Số trung bình

Ly thuyet So trung binh cong So trung vi Mot Trang 119 121 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 1

2. Số trung vị

Ly thuyet So trung binh cong So trung vi Mot Trang 119 121 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 2

3. Mốt

Ly thuyet So trung binh cong So trung vi Mot Trang 119 121 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 3

(BAIVIET.COM)