Lý thuyết Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Trang 12 – 13 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con (Trang 12 – 13 SGK toán lớp 6 – tập 1) cần nhớ:

Một tập hơp có thể có một phần tử,có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào.

Nếu một phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B.

Tóm tắt kiến thức:

  1. Một tập hợp có thể có một phần tử,có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào.

Tập hợp không có phần tử nào được gọi là tập rỗng và được kí hiệu là Φ.

  1. Nếu một phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B. Kí hiệu: A ⊂ B hay B ⊃ A và đọc là:

A là tập hợp con của tập hợp B hoặc A được chứa trong B hoặc B chứa A.

(BAIVIET.COM)