Lý thuyết Số gần đúng. Sai số Trang 19 – 22 SGK Toán Đại số lớp 10

Lý thuyết bài Số gần đúng. Sai số (Trang 19 – 22 SGK toán Đại số lớp 10) cần nhớ:

Trong đo đạc, tính toán người ta thường chỉ nhận được những con số gần đúng với kết quả thực tế.

Nếu chữ số sau hàng quy tròn < 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi chữ số 0.

Nếu chữ số sau hàng quy tròn ≥ 5 thì ta cũng làm tròn như trên nhưng cộng thêm một đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn.

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet So gan dung Sai so trang 19 22 SGK Toan Dai so Lop 10 - Hinh 01

Ly thuyet So gan dung Sai so trang 19 22 SGK Toan Dai so Lop 10 - Hinh 02

Ly thuyet So gan dung Sai so trang 19 22 SGK Toan Dai so Lop 10 - Hinh 03

Ly thuyet So gan dung Sai so trang 19 22 SGK Toan Dai so Lop 10 - Hinh 04

Ly thuyet So gan dung Sai so trang 19 22 SGK Toan Dai so Lop 10 - Hinh 05

(BAIVIET.COM)