Lý thuyết Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Trang 63 – 66 SGK Toán Đại số lớp 10

Lý thuyết bài Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (Trang 63 – 66 SGK toán Đại số lớp 10) cần nhớ:

Phương trình bậc nhất hai ẩn (x và y) có dạng: ax + by = c trong đó a, b, c là các số đã cho, với ab # 0. Có thể giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế hay phương pháp cộng đại số.

Tóm tắt lý thuyết:

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.

Ly thuyet Phuong trinh va he phuong trinh bac nhat nhieu an Trang 63 66 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 01

2. Giải và biện luận phương trình ax + by = c (ab # 0).

Ly thuyet Phuong trinh va he phuong trinh bac nhat nhieu an Trang 63 66 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 02

Ly thuyet Phuong trinh va he phuong trinh bac nhat nhieu an Trang 63 66 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 03

3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Ly thuyet Phuong trinh va he phuong trinh bac nhat nhieu an Trang 63 66 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 04

4. Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.

Để giải ta dùng phương pháp cộng đặc số để đưa về hệ phương trình tương đương có dạng tam giác hoặc dùng phương pháp thế để đưa về việc giải một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

(BAIVIET.COM)