Lý thuyết Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai Trang 58 – 60 SGK Toán Đại số lớp 10

Lý thuyết Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Trang 58 – 60 SGK toán Đại số lớp 10) cần nhớ:

Phương trình ax + b = 0 với a ≠ 0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn x.

Phương trình bậc hai một ẩn ax² + bx + c = 0 (a ≠ 0) (2)

Δ = b² − 4ac được gọi là biệt thức của phương trình (2).

Cách giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối là đặt các điều kiện xác định để đưa phương trình có dấu giá trị tuyệt đối thành phương trình không dấu giá trị tuyệt đối.

Đường lối chung để giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn là đặt điều kiện rồi lũy thừa một cách thích hợp hai vế của phương trình để làm mất dấu căn thức.

Tóm tắt lý thuyết:

1. Giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0.

Ly thuyet Phuong trinh quy ve phuong trinh bac nhat bac hai Trang 58 60 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 01

2. Phương trình bậc hai một ẩn:

Ly thuyet Phuong trinh quy ve phuong trinh bac nhat bac hai Trang 58 60 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 02

3. Định lí Vi-ét:

Ly thuyet Phuong trinh quy ve phuong trinh bac nhat bac hai Trang 58 60 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 03

4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối:

Cách giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối là đặt các điều kiện xác định để đưa phương trình có dấu giá trị tuyệt đối thành phương trình không dấu giá trị tuyệt đối.

5. Phương trình chứa dấu căn:

Đường lối chung để giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn là đặt điều kiện rồi lũy thừa một cách thích hợp hai vế của phương trình để làm mất dấu căn thức.

(BAIVIET.COM)