Lý thuyết Phương trình mặt phẳng Trang 69 – 79 SGK Toán Hình học lớp 12

Lý thuyết bài Phương trình mặt phẳng (Trang 69 – 79 SGK Toán Hình học lớp 12) cần nhớ:

Mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và một vectơ pháp tuyến của nó, hay một điểm thuộc mặt phẳng và cặp vectơ chỉ phương của nó.

Tóm tắt lý thuyết:

1) Tích có hướng của hai vectơ

Ly thuyet Phuong trinh mat phang Trang 69 79 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 1

2) Phương trình mặt phẳng

Ly thuyet Phuong trinh mat phang Trang 69 79 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 2

3) Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Ly thuyet Phuong trinh mat phang Trang 69 79 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 3

4) Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Ly thuyet Phuong trinh mat phang Trang 69 79 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 4

(BAIVIET.COM)