Lý thuyết Phương trình đường tròn Trang 81 – 83 SGK Toán Hình học lớp 10

Lý thuyết bài Phương trình đường tròn (Trang 81 – 83 SGK Hình học lớp 10) cần nhớ:

Phương trình đường tròn (x − a)² + (y − b)² = R² có thể được viết dưới dạng:

x² + y² − 2ax − 2by + c = 0

trong đó c = a² + b² + R².

Ngược lại, phương trình x² + y² − 2by + c = 0 là phương trình của đường tròn (C) khi và chỉ khi  a² + b² − c > 0.

Tóm tắt lý thuyết:

1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước:

Ly thuyet Phuong trinh duong tron Trang 81 83 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 1

2. Nhận xét:

Ly thuyet Phuong trinh duong tron Trang 81 83 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 2

3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn:

Ly thuyet Phuong trinh duong tron Trang 81 83 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 3

(BAIVIET.COM)