Lý thuyết Phương trình đường thẳng Trang 70 – 79 SGK Toán Hình học lớp 10

Lý thuyết bài Phương trình đường thẳng (Trang 70 – 79 SGK Hình học lớp 10) cần nhớ:

Tóm tắt lý thuyết:

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Ly thuyet phuong trinh duong thang trang 70 79 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 1

2. Phương trình tham số của đường thẳng

Ly thuyet phuong trinh duong thang trang 70 79 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 2

Ly thuyet phuong trinh duong thang trang 70 79 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 3

3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 

Ly thuyet phuong trinh duong thang trang 70 79 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 4

4. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Ly thuyet phuong trinh duong thang trang 70 79 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 5

5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Ly thuyet phuong trinh duong thang trang 70 79 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 6

6. Góc giữa hai đường thẳng

Ly thuyet phuong trinh duong thang trang 70 79 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 7

7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường

Ly thuyet phuong trinh duong thang trang 70 79 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 8

(BAIVIET.COM)