Lý thuyết Phương trình đường Elip Trang 85 – 87 SGK Toán Hình học lớp 10

Lý thuyết bài Phương trình đường Elip (Trang 85 – 87 SGK Hình học lớp 10) cần nhớ:

Tóm tắt lý thuyết:

1. Định nghĩa đường elip:

Ly thuyet Phuong trinh duong elip Trang 85 87 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 1

2. Phương trình chính tắc của elip:

Ly thuyet Phuong trinh duong elip Trang 85 87 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 2

3. Hình dạng của elip:

Ly thuyet Phuong trinh duong elip Trang 85 87 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 3

4. Liên hệ giữa đường tròn và đường elip:

Ly thuyet Phuong trinh duong elip Trang 85 87 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 4

(BAIVIET.COM)