Lý thuyết Phương trình cân bằng nhiệt Trang 88 – 90 SGK Vật lý lớp 8

Tóm tắt lý thuyết bài Phương trình cân bằng nhiệt (Trang 88, 89, 90 SGK Vật lý lớp 8) cần nhớ:

Ly thuyet Phuong trinh can bang nhiet Trang 88 90 SGK Vat ly lop 8

(BAIVIET.COM)