Lý thuyết Phương sai và độ lệch chuẩn Trang 123 – 126 SGK Toán Đại số lớp 10

Lý thuyết bài Phương sai và độ lệch chuẩn (Trang 123 – 126 SGK toán Đại số lớp 10) cần nhớ:

Phương sai của một bảng số liệu là số đặc trưng cho độ phân tán của các số liệu so với số trung bình của nó. Căn bậc hai của phương sai một bảng số liệu gọi là độ lệch chuẩn của bảng đó.

Phương sai và độ lệch chuẩn dùng để đo độ phân tán của các số liệu trong mẫu xung quanh số trung bình. Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì độ phân tán càng lớn.

Tóm tắt kiến thức:

1. Phương sai

Ly thuyet Phuong sai va do lech chuan trang 123 126 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 1

2. Độ lệch chuẩn

Ly thuyet Phuong sai va do lech chuan trang 123 126 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 2

(BAIVIET.COM)