Lý thuyết Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch Trang 59 – 62 SGK Vật lý lớp 11

Lý thuyết Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch (Trang 59 – 62 SGK Vật lý lớp 11) cần nhớ:

Toàn mạch: mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động ε và điện trở trong r hoặc gồm các nguồn điện được ghép thành bộ.

Mạch ngoài gồm các điện trở hoặc các vật dẫn được coi như điện trở nối liền hai cực của nguồn điện.

Định luật Ôm cho toàn mạch: Cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghich với điện trở toàn phần của mạch đó.

Ly thuyet Phuong phap giai mot so bai toan ve toan mach Trang 59 – 62 SGK Vat ly lop 11

2. Phương pháp

B1: Phân tích cấu tạo của mạch, xem mạch mắc nối tiếp? Hay song song? Vẽ sơ đồ mạch điện.

B2: Tính các điện trở tương đương của mạch.

B3: Áp dụng định luật Ôm để tính cường độ dòng điện trong mạch.

B4: Tính các tham số còn lại của bài toán và kết luận.

(BAIVIET.COM)