Lý thuyết Phản ứng oxi hóa – khử SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Phản ứng oxi hóa – khử (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. Chất oxi hóa là khí oxi hoặc chất nhường oxi cho các chất khác. Sự khử là quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất. Sự oxi hóa là quá trình hóa hợp của nguyên tử oxi với chất khác.

Tổng hợp kiến thức:

ly thuyet phan ung oxi hoa - khu sgk hoa hoc lop 8

(BAIVIET.COM)