Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Trang 19 SGK Toán 8 – Tập 1

Lý thuyết bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức (Trang 19 SGK toán lớp 8 – tập 1) cần nhớ:

Đối với phương pháp này, ta thường vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ theo chiều ngược lại (từ vế phải sang vế trái). Đôi lúc ta cần biến đổi các hạng tử của đa thức để làm xuất hiện các hằng đẳng thức.

Tóm tắt kiến thức:

Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức cần lưu ý:

– Trước tiên nhận xét xem các hạng tử của đa thức có chứa nhân tử chung không? Nếu có thì áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung.

– Nếu không thì xét xem có thể áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích thành nhân tử hay không?

Chú ý: Đôi khi phải đổi dấu mới áp dụng hằng đẳng thức.

Ví dụ: -4x² – 12x – 9 = – (4x² + 12x + 9)

= – [(2x)² + 2 . 2x . 3 + 3²] = – (2x + 3)²

(BAIVIET.COM)