Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Trang 18 SGK Toán 8 – Tập 1

Lý thuyết bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung (Trang 18 SGK toán lớp 8 – tập 1) cần nhớ:

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức. Việc phân tích đa thức thành nhân tử giúp chúng ta rút gọn được biểu thức, tính nhanh, giải phương trình.

Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc () để làm nhân tử chung. Các số hạng bên trong dấu () có được bằng cách lấy số hạng của đa thức chia cho nhân tử chung.

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet Phan tich da thuc thanh nhan tu bang phuong phap dat nhan tu chung Trang 18 SGK Toan 8 - Tap 1

(BAIVIET.COM)