Lý thuyết ôn tập tính chất cơ bản của phân số Trang 5 SGK toán lớp 5

Lý thuyết phần ôn tập Tính chất cơ bản của phân số (Trang 5 SGK toán lớp 5) cần nhớ:

Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

a) Tính chất cơ bản của phân số
Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Ly thuyet on tap Tinh chat co ban cua phan so VD1

b) Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số Rút gọn phân số.

Ly thuyet on tap Tinh chat co ban cua phan so VD2

Quy đồng mẫu số các phân số.

Ly thuyet on tap Tinh chat co ban cua phan so VD3

(BAIVIET.COM)