Lý thuyết ôn tập khái niệm về phân số Trang 4 SGK toán lớp 5

Lý thuyết phần ôn tập khái niệm về phân số (Trang 4 SGK toán lớp 5) cần nhớ:

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet on tap khai niem ve phan so

Chú ý:

1) Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được là thương của phép chia đã cho.

2) Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1.

3) Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0.

4) Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khấc 0.

Ly thuyet on tap khai niem ve phan so - Chu y

(BAIVIET.COM)