Lý thuyết Nhiên liệu Trang 130, 131 SGK Hóa học lớp 9