Lý thuyết Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Trang 22 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) (Trang 22 SGK Toán lớp 3) cần nhớ:

Trường hợp nhân có nhớ, sau khi nhân với chữ số hàng chục, ta lấy kết quả cộng thêm phần nhớ vào.

(BAIVIET.COM)