Lý thuyết Nhân hai số nguyên khác dấu Trang 88 – 89 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Nhân hai số nguyên khác dấu (Trang 88 – 89 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được.

Lưu ý: Tích của một số nguyên với số 0 bằng 0

(BAIVIET.COM)