Lý thuyết Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Không nhớ)

Lý thuyết bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Không nhớ) (Trang 21 SGK toán lớp 3) cần nhớ:

Các bước nhân là:

  1. Đặt tính.
  2. Tính: Nhân với chữ số hàng đơn vị rồi nhân với chữ số hàng chục.

(BAIVIET.COM)