Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần nhân, chia số hữu tỉ (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet nhan, chia so huu ti SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)