Lý thuyết Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số Trang 42 – 44 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Lý thuyết bài Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (Trang 42 – 44 SGK Toán lớp 9 – Tập 1) cần nhớ:

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đâị lượng thay đổi sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.

Tóm tắt kiến thức:

ly thuyet nhac lai va bo sung cac khai niem ve ham so trang 42 – 44 sgk toan lop 9 – tap 1

(BAIVIET.COM)