Lý thuyết Nguyên tử SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết Nguyên tử (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Nguyên tử : là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi các electron mang điện tích âm.

Tổng hợp kiến thức:

1. Nguyên tử : là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi các electron mang điện tích âm.

2. Hạt nhân nguyên tử: được tạo ra bởi các proton và nơtron. Trong mỗi nguyên tử, số proton (p, +) bằng số electron (e, -). Tức là

Số p = số e

3. Lớp electron : electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

(BAIVIET.COM)