Lý thuyết Nguyên tố hóa học SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết Nguyên tố hóa học (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

Tổng hợp kiến thức:

– Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

– Kí hiệu hóa học: biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

– Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử C.

– Nguyên tử khối: là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.

– Oxi: là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ Trái Đất.

(BAIVIET.COM)