Lý thuyết Nguyên hàm Trang 93 – 99 SGK Toán Giải tích lớp 12

Lý thuyết bài Nguyên hàm (Trang 93 – 99 SGK Toán Giải tích lớp 12) cần nhớ:

Cho hàm số f(x) xác định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F'(x) = f(x) với mọi x ∈ K.

Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x)+C cũng là một nguyên hàm của hàm số f(x) trệ K. Ngược lại, nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì mọi nguyên hàm của f(x) trên K đều có dạng F(x) + C với C là một hằng số tùy ý.

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet Nguyen ham Trang 93 99 Toan Giai tich lop 12

(BAIVIET.COM)