Lý thuyết Một số phương trình lượng giác thường gặp Trang 29 – 36 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Lý thuyết bài Một số phương trình lượng giác thường gặp (Trang 29 – 36 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11) cần nhớ:

Hệ thống các công thức lượng giác rất phong phú nên các phương trình lượng giác cũng rất đa dạng. Sử dụng thành thạo các phép biến đổi lượng giác các em có thể đưa các phương trình cần giải về dạng phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Chẳng hạn, phương trình đẳng cấp bậc hai đối với cosx và sinx:

a.sin²x + b.sinx.cosx + cos²x = d

có thể đưa về dạng phương trình bậc hai đối với tanx bằng cách chia phương trình cho cos²x. Chính vì sự đa dạng và phong phú ấy nên chúng tôi cũng chỉ có thể minh họa phương pháp giải thông qua một số ví dụ điển hình và các em có thể nắm vững phương pháp giải thông qua nhiều bài tập.

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet Mot so phuong trinh luong giac thuong gap Trang 29 36 SGK Toan Dai so va Giai tich lop 11

(BAIVIET.COM)