Lý thuyết Luyện tập Trang 8 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Luyện tập (Trang 8 SGK Toán lớp 3) cần nhớ:

Trong phép trừ:

  • Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.
  • Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

(BAIVIET.COM)