Lý thuyết Luyện tập chung Trang 18 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Luyện tập chung (Trang 18 SGK toán lớp 3) cần nhớ:

Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Trong phép chia, muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

(BAIVIET.COM)