Lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo) SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp theo (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Lũy thừa của một tích Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet luy thua cua mot so huu ti (tiep theo) SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)