Lý thuyết Khối đa diện lồi và khối đa diện đều Trang 14 – 17 SGK Toán Hình học lớp 12

Lý thuyết bài Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Trang 14 – 17 SGK Toán Hình học lớp 12) cần nhớ:

Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện giới hạn (H) được gọi là đa diện lồi. Một khối đa diện là khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng đi qua một mặt của nó.

Một khối đa diện lồi được gọi là khối đa diện đều loại {p, q} nếu:

  • Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.
  • Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

Tóm tắt lý thuyết:

1. Khối đa diện lồi

Ly thuyet khoi da dien loi va khoi da dien deu Trang 14 17 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 1

2. Khối đa diện đều

Ly thuyet khoi da dien loi va khoi da dien deu Trang 14 17 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 2

Ly thuyet khoi da dien loi va khoi da dien deu Trang 14 17 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 3

Ly thuyet khoi da dien loi va khoi da dien deu Trang 14 17 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 4

(BAIVIET.COM)