Lý thuyết Khi nào thì AM + MB = AB? Trang 120 – 121 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết bài Khi nào thì AM + MB = AB? (Trang 120 – 121 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.

Nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm và B. M nằm giữa hai điểm A và B.

Tóm tắt kiến thức:

1. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.

2. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm và B. M nằm giữa hai điểm A và B.

Ly thuyet Khi nao thi am mb ab Trang 120 121 SGK Toan 6 - Tap 1 - Hinh 01

Lưu ý:

a) Ta có thể dùng mệnh đề tương tự với các tính chất trên:

Nếu AM + MB # AB thì điểm M không nằm giữa A và B.

Ly thuyet Khi nao thi am mb ab Trang 120 121 SGK Toan 6 - Tap 1 - Hinh 02

b) Cộng liên tiếp: Nếu M nằm giữa A và B, N nằm giữa M và B thì AM + MN + NB = AB.

(BAIVIET.COM)