Lý thuyết Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số Trang 31 – 43 SGK Toán Giải tích lớp 12

Lý thuyết bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Trang 31 – 43 SGK Toán Giải tích lớp 12) cần nhớ:

B1. Tìm tập xác định của hàm số

B2. Xét sự biến thiên của hàm số

a) Tìm giới hạn tại vô cực và giới hạn vô cực (nếu có) của hàm số.

Tìm các đường tiệm cận của đồ thị (nếu có).

b) Lập bảng biến thiên của hàm số, bao gồm:

Tìm đạo hàm của hàm số, xét dấu đạo hàm, xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số (nếu có), điền các kết quả vào bảng.

B3. Vẽ đồ thị của hàm số

Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị (nếu có).

Xác định một số điểm đặc biệt của đồ thị, chẳng hạn giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (bỏ qua nếu việc tìm giao điểm phức tạp).

Nhận xét đồ thị: chỉ ra trục đối xứng, tâm đối xứng của đồ thị (nếu có, không yêu cầu chứng minh).

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet Khao sat su bien thien va ve do thi cua ham so Trang 31 43 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 1

Ly thuyet Khao sat su bien thien va ve do thi cua ham so Trang 31 43 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 2

Ly thuyet Khao sat su bien thien va ve do thi cua ham so Trang 31 43 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 3

(BAIVIET.COM)