Lý thuyết Khái niệm về thể tích của khối đa diện Trang 21 – 24 SGK Toán Hình học lớp 12

Lý thuyết bài Khái niệm về thể tích của khối đa diện (Trang 21 – 24 SGK Toán Hình học lớp 12) cần nhớ:

Hai khối đa diện bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

Nếu một khối đa diện được phân chia thành nhiều khối đa diện nhỏ thì thể tích của nó bằng tổng thể tích của các khối đa diện nhỏ đó.

Khối lập phương có cạnh bằng 1 thì có thể tích bằng 1. Khối lập phương có cạnh bằng 1 được gọi là khối lập phương đơn vị.

Tóm tắt lý thuyết:

1. Khái niệm về thể tích của một khối đa diện

a) Hai khối đa diện bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

b) Nếu một khối đa diện được phân chia thành nhiều khối đa diện nhỏ thì thể tích của nó bằng tổng thể tích của các khối đa diện nhỏ đó.

c) Khối lập phương có cạnh bằng 1 thì có thể tích bằng 1.

Ly thuyet Khai niem ve the tich cua khoi da dien Trang 21 24 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 2

2. Công thức tính thể tích

Ly thuyet Khai niem ve the tich cua khoi da dien Trang 21 24 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 1

3. Kiến thức bổ sung

Ly thuyet Khai niem ve the tich cua khoi da dien Trang 21 24 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 3

(BAIVIET.COM)