Lý thuyết Khái niệm về khối đa diện Trang 4 – 11 SGK Toán Hình học lớp 12

Lý thuyết bài Khái niệm về khối đa diện (Trang 4 – 11 SGK Toán Hình học lớp 12) cần nhớ:

Hình đa diện (gọi tắt là đa diện) (H) là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai điều kiện:

  • Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.
  • Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác. Mỗi đa giác như thế được gọi là một mặt của hình đa diện (H). Các đỉnh, cạnh của các đa giác ấy theo thứ tự gọi là các đỉnh, cạnh của hình đa diện (H).

Phần không gian được giới hạn bới một hình đa diện (H) được gọi là khối đa diện (H).

Tóm tắt lý thuyết:

I. Khối đa diện

1. Định nghĩa hình đa diện và khối đa diện

Ly thuyet Khai niem ve khoi da dien Trang 4 11 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 1

2. Khối đa diện

Ly thuyet Khai niem ve khoi da dien Trang 4 11 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 2

3. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện

Ly thuyet Khai niem ve khoi da dien Trang 4 11 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 3

II. Hai khối đa diện bằng nhau

1. Phép đối xứng qua mặt phẳng

Ly thuyet Khai niem ve khoi da dien Trang 4 11 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 4

2. Mặt phẳng đối xứng của một hình

Ly thuyet Khai niem ve khoi da dien Trang 4 11 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 5

3. Phép dời hình và sự bằng nhau của các hình

Ly thuyet Khai niem ve khoi da dien Trang 4 11 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 6

4. Hai hình bằng nhau

Ly thuyet Khai niem ve khoi da dien Trang 4 11 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 7

(BAIVIET.COM)