Lý thuyết Hợp kim Trang 90 – 91 SGK Hóa học lớp 12

Lý thuyết Hợp kim (Trang 90 – 91 SGK Hóa học lớp 12) cần nhớ:

– Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.

– Tính chất vật lí và cơ học của hợp kim khác nhiều so với các đơn chất thành phần nhưng lại có nhiều tính chất hoá học tương tự như các đơn chất thành phần.

– Hợp kim có nhiều ứng dụng trong các ngành kinh tế quốc.

(BAIVIET.COM)