Lý thuyết hỗn số (Tiếp theo) Trang 13 SGK toán lớp 5

Lý thuyết phần hỗn số (tiếp theo) (Trang 13 SGK toán lớp 5) cần nhớ:

Ly thuyet hon so (Tiep theo) Trang 13 SGK toan lop 5

Nhận xét: Có thể viết hỗn số thành một phân số có:
– Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.
– Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số

(BAIVIET.COM)