Lý thuyết hỗn số Trang 12 SGK toán lớp 5

Lý thuyết phần hỗn số (Trang 12 SGK toán lớp 5) cần nhớ:

Phần phân số của hốn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.
Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.

Ly thuyet hon so Trang 12 SGK toan lop 5

(BAIVIET.COM)