Lý thuyết Hệ trục tọa độ Trang 20 – 25 SGK Toán Hình học lớp 10

Lý thuyết bài Hệ trục tọa độ (Trang 20 – 25 SGK Hình học lớp 10) cần nhớ:

Tóm tắt lý thuyết:

1. Trục và độ dài đại số trên trục

Ly thuyet He truc toa do Trang 20 25 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 1

2. Hệ trục tọa độ

Ly thuyet He truc toa do Trang 20 25 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 2

Ly thuyet He truc toa do Trang 20 25 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 3

3. Tọa độ của tổng, hiệu, tích của một số với một vectơ

Ly thuyet He truc toa do Trang 20 25 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 4

4. Tọa độ của trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm của tam giác

Ly thuyet He truc toa do Trang 20 25 SGK Toan Hinh hoc lop 10 - Hinh 5

(BAIVIET.COM)