Lý thuyết Hệ tọa độ trong không gian Trang 62 – 67 SGK Toán Hình học lớp 12

Lý thuyết bài Hệ tọa độ trong không gian (Trang 62 – 67 SGK Toán Hình học lớp 12) cần nhớ:

Trong không gian cho ba trục tọa độ chung gốc Ο, đôi một vuông góc với nhau x’Οx; y’Οy; z’Οz. Hệ ba trục tọa độ như vậy được gọi là hệ trục tọa độ Đề-các vuông góc Οxyz; Ο là gốc tọa tọa độ.

Tóm tắt lý thuyết:

1. Hệ trục tọa độ trong không gian

Ly thuyet He toa do trong khong gian Trang 62 67 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 1

2. Tọa độ của điểm

Ly thuyet He toa do trong khong gian Trang 62 67 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 2

3. Tọa độ của vectơ

Ly thuyet He toa do trong khong gian Trang 62 67 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 3

4. Công thức

Ly thuyet He toa do trong khong gian Trang 62 67 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 4

5. Phương trình mặt cầu

Ly thuyet He toa do trong khong gian Trang 62 67 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Hinh 5

(BAIVIET.COM)