Lý thuyết Hàm số mũ. Hàm số lôgarit Trang 70 – 77 SGK Toán Giải tích lớp 12

Lý thuyết Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (Trang 70 – 77 SGK Toán Giải tích lớp 12) cần nhớ:

Ly thuyet Ham so mu. Ham so logarit Trang 70 – 77 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 1

3. Khảo sát hàm số mũ y= a× ( a > 0, a# 1).

Ly thuyet Ham so mu. Ham so logarit Trang 70 – 77 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 2

Ly thuyet Ham so mu. Ham so logarit Trang 70 – 77 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 3

Bảng Tóm Tắt Các Tính Chất Của Hàm Số Mũ

Ly thuyet Ham so mu. Ham so logarit Trang 70 – 77 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 4

Ly thuyet Ham so mu. Ham so logarit Trang 70 – 77 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 5

Ly thuyet Ham so mu. Ham so logarit Trang 70 – 77 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 6 Ly thuyet Ham so mu. Ham so logarit Trang 70 – 77 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 7 Ly thuyet Ham so mu. Ham so logarit Trang 70 – 77 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 8 Ly thuyet Ham so mu. Ham so logarit Trang 70 – 77 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 9

(BAIVIET.COM)